Om klubben

Motalas VW Entusiaster

Om Motalas VW Entusiaster


Vi är en klubb/intresseförening för dig som är ägare till eller har intresse av luftkylda folkvagnar.


MVWE bildades sommaren 1991 av några entusiaster som hade folkvagnen som gemensamt intresse. MVWE:s bilpark består av typ 1, 2 och 3 som original eller förädlade i någon form.

Många av klubbens bilar är rena bruksbilar även om flertalet inte brukas så flitigt på vintern.


MVWE:s målsättning är att främja folkvagnsintresset samt att bevara de bilar som finns i klubben.

Det finns en stor samlad kunskap om folkvagnar i klubben som alla medlemmar kan ha stor glädje av vid renovering och ombyggnad av bilarna.


MVWE:s aktiviteter är till stor del förlagd till sommaren då vi åker på VW-träffar och utställningar i Sverige och övriga Norden samt ordnar egna sammankomster. Klubben arrangerar några  sammankomster per år; Vårträffen är den största - där klubbmästaren utses.


Medlemskapet kostar 150 kr/år.

Är ni fler i familjen, kostar varje medlem 50 kr/st extra, förutsatt att de ansökande är boende på samma adress. För familjemedlemmar under 16 år är det GRATIS.


Intresserad av att bli medlem?

Fyll i medlemsansökan via länk genom att trycka här 

Sätt sedan in avgiften på vårt bankgirokonto 519-2778.

Ange för- och efternamn vid inbetalning av medlemsavgift/er.


Vid problem kontakta webmaster@mvwe.se